18. 01. 2019

Nadace ČEZ přijímá žádost o grant na výsadbu zeleně do konce ledna

ČEZ lípy děti z MŠ Pastelka1

SEVERNÍ ČECHY – Čtyři sta podpořených projektů výsadby zeleně a 92 125 vysazených stromů; to je osmiletá bilance grantového řízení Nadace ČEZ, které má prostý název – Stromy. Jen v Ústeckém kraji bylo od roku 2011 vysazeno 22 298 stromů či okrasných keřů, v Libereckém pak 910.

Grant Stromy pochopitelně vyhlásila Nadace ČEZ i pro letošní rok. Samosprávy, které chtějí výsadbu realizovat na jaře, mají nyní nejvyšší čas na podání žádosti. Posledním dnem, kdy ji lze podat, je totiž 31. leden.

Převážně lípy, javory a habry, různé druhy jehličnanů a ovocných stromů či rozmanité okrasné keře během uplynulých let zapustily kořeny v obydlených místech i ve volné krajině. Někde byly ozdraveny původní aleje u silnic a polních cest, jinde byla obnovena, případně zcela nově vznikla, liniová, sadová či parková výsadba. Jeden strom přitom za svůj život odebere z atmosféry přibližně jednu tunu CO2. Celkově tak stromy vysazené za podpory Nadace ČEZ zadrží přes 92 tisíc tun CO2. Kromě okrasného účelu pak na mnoha místech slouží vzrostlé listnáče a jehličnany například i jako protiprašná nebo protihluková bariéra.

Sázení lípy v Proboštově s MŠ Pastelka

Sázení lípy v Proboštově s MŠ Pastelka

„Stromy doprovázejí naše cesty odjakživa, proto jejich vykácení nebo špatný stav málokdy unikne naší pozornosti. Obvykle považujeme lokality s bohatou zelení za přívětivější. Stromy ale zdaleka neplní jen estetickou funkci. Šikovně umístěná zeleň také snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna,“ doplňuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ochrana životního prostředí je tudíž podstatou grantového řízení Stromy, které Nadace ČEZ pravidelně vypisuje již od roku 2011. Jen vloni tak obcím Skupina ČEZ se svou nadací darovala na výsadbu 3,7 milionu korun. „Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, což nás velice těší. Stejně tak i to, že jim můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek. Vždy máme radost, když vidíme, že se do výsadby zapojí celé rodiny s dětmi, které tak mají od útlého věku možnost uvědomit si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ještě Michaela Ziková.

Také letos mohou města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn nadační příspěvek v maximální výši 150 tisíc korun. Jednou z podmínek je výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Tam, kde chtějí výsadbu realizovat na jaře, si ale musí s podáním žádosti pospíšit, a to do 31. ledna. Druhé kolo přijímání žádostí do grantového řízení Stromy v rámci podzimní výsadby pak proběhne v květnu. Každá obec či město mohou o příspěvek požádat jednou za rok. Více podrobností na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html

Zdroj: ČEZ

Ti nejlepší zubní technici změřili síly na soutěži Ústecký Dent

ústecký dent

ÚSTÍ NAD LABEM – Do krajského města přijeli v rámci třetího ročníku soutěže Ústecký Dent mladí a šikovní studenti zdravotnických škol oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik, aby na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem zúročili své manuální schopnosti.

Soutěž slavnostně zahájila ředitelka školy Miroslava Zoubková. Poté již čekaly na studenty dvě soutěžní disciplíny. V první z nich se hodnotila kresba žvýkací plochy horní čtyřky. U modelace horních řezáků a špičáku pak šlo o jejich precizní vystižení.

Všechny práce byly na velmi profesionální úrovni. První v kresbě nakonec skončila Zdislava Kroupová z pořádající školy, druhé místo patřilo Plzni, třetí Praze. V modelovacích technikách se nejlépe umístila Tereza Wágnerová z Českých Budějovic, druhou pozici obsadil Nymburk a třetí Karlovy Vary.

Nejúspěšnější školou byla vyhlášena SŠZ a VOŠZ České Budějovice. Pořádající škola obsadila šestou příčku. Vítězům blahopřál také předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Csonka.

První tři v kategorii kreslení. Uprostřed Zdislava Kroupová z ústecké zdrávky.

První tři v kategorii kreslení. Uprostřed Zdislava Kroupová z ústecké zdrávky.

Vybírání pokut v tunelech se rozeběhne v létě

TUNEL dálnice

ÚSTÍ NAD LABEM – Problematiku vybírání pokut za rychlou jízdu v tunelech na D 8 řešil ve středu primátor Petr Nedvědický s ředitelem dopravní policie ČR brigádním generálem Tomášem Lerchem.

 Generál Lerch vysvětlil, že se chtějí domluvit na systému, který již funguje v jiných městech. Jde nám o to, abychom udrželi vysokou úroveň bezpečnosti v našich dálničních tunelech, a bez postihů to u některých řidičů nepůjde,“ řekl Tomáš Lerch.

Jednání se zúčastnili zástupci magistrátu, krajské dopravní policie, ministerstva dopravy a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Podařilo se sjednotit názory všech zúčastněných stran a domluvili jsme se, za jakých podmínek řešení přestupků v tunelech spustíme tak, aby to bylo v souladu se zákonem,“ zdůraznil Petr Nedvědický.

„Předpokládáme, že během krátké doby vše zprovozníme a spustíme zkušební provoz, naostro by zaznamenání přestupků a vyměřování pokut mohlo běžet od začátku letní sezony,“ přiblížil Tomáš Lerch.

Záznamové zařízení (kamery) Ředitelství silnic a dálnic přestupek zaznamená a Policie ČR ho předá ústeckému magistrátu. Za pomoci nového software magistrát stanoví výši pokuty a oznámení odešle viníkovi. „Software jsme již nakoupili a v rozpočtu počítáme s náborem dvou nových pracovníků, kteří posílí odbor přestupkových agend,“ dodal primátor.

Zdroj: ÚnL

Nová dětská ambulantní pohotovostní péče v Mostě

KZ dětská pohotovost Most

MOST – Krajská zdravotní, a. s., (KZ) převzala v Mostě od 1. ledna 2019 provozování služby dětské ambulantní pohotovostní péče. Společnost tak plní slib, který v rámci zajišťování komplexnosti zdravotní péče obyvatelům Mostecka dala.

Pracoviště si v úterý 8. ledna 2019 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová.

Ordinace dětské pohotovosti v Mostě se zároveň přestěhovala do nových prostor, o patro níže, než se nacházela dosud. V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Zdravotnické pracoviště má název “Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost”. Novinkou je zde možnost pro maminky uložit kočárek a zajistit jej před vstupem do čekárny pro pacienty.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních onemocněních, střevních obtížích, infekcích močových cest, kožních onemocnění. Dále jsou také ošetřovány drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles, poštípání hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů. Základní zaměření lékařské pohotovosti pro děti a dorost je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví dětí z celé spádové oblasti.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost – kontakt: +420 478 032 537

Ordinační hodiny:

Pondělí     17:00-20:00

Úterý         17:00-20:00

Středa        17:00-20:00

Čtvrtek      17:00-20:00

Pátek         17:00-20:00

Sobota      10:00-20:00

Neděle      10:00-20:00

Svátky       10:00-20:00

Zdroj: KZ

Policejní prezident ocenil profesionální práci policistů

PČR pamětní mince

ÚSTECKÝ KRAJ – V úterý 15. ledna v odpoledních hodinách navštívil policejní prezident plk. Mgr. Jan Švejdar společně se svým náměstkem pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Ing. Mgr. Jaroslavem Vildem Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, kde se setkal s týmem policistů a kriminalistů, kteří se podíleli na úspěšném objasnění dvou závažných zločinů, ke kterým došlo na sklonku loňského roku v Teplicích.

Těm se ve velmi krátké době podařilo zadržet pachatele zvlášť závažného zločinu vraždy mladé ženy, jejíž tělo bylo nalezeno 12. prosince 2018 v Nákladní ulici a také pachatele loupežného přepadení prodejny klenotnictví v ulici Krupská, ke kterému došlo 17. prosince 2018.

Policejní prezident poděkoval za skvělou týmovou práci: „Jsem rád, že ke zjištění totožnosti pachatelů a k objasnění těchto případů vedla skutečně poctivá policejní práce.“  Jako výraz poděkování si všech šestnáct členů týmu převzalo z rukou policejního prezidenta Pamětní minci náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Přestože bylo setkání velmi přátelské a neformální, diskutovalo se i o aktuálních problémech policie.

Zdroj: PČR