18. 06. 2019

Ústecký kraj vyhlásil dotační program na podporu začínajících podnikatelů v regionu

penize

ÚSTECKÝ KRAJ – Ve čtvrtek 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“.

Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se o 4. ročník.

O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo 2019) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí se uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 23. 1. a 13. 2. 2019.  Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://goo.gl/forms/C9lyWU6K3Y1HZWIi2

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221 žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů. O rok později bylo přijato 169 žádostí (podpořeno 46) a v loňském roce 117 žádostí (podpořeno 22).

Zdroj: ÚK

Komentáře nejsou povoleny