18. 06. 2019

Slámův den ORL letos ve znamení chirurgie nádorů

uk-konference

ÚSTÍ NAD LABEM – V pořadí již 23. odbornou nadregionální konferenci s mezinárodní účastí s názvem „Slámův den ORL“ uspořádalo v závěru týdne v Ústí nad Labem Otorinolaryngologické oddělení Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní se zaměřením na „Chirurgii nádorů orofaryngu“. Účastníky konference pozdravil také 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, který rovněž převzal nad akcí osobní záštitu.

„Velice si vážíme lékařských odborníků, kteří v naší Krajské zdravotní pracují. Musím připomenout, že právě zakladatel této konference doktor Sláma obdržel z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka v minulých dnech jako jeden z pěti laureátů poděkování za svoji práci v podobě Ceny hejtmana Ústeckého kraje,“ řekl ve svém uvítacím projevu Stanislav Rybák. Účastníkům rovněž zdůraznil řadu historických i turistických míst v regionu, které stojí za návštěvu.

Odborný program zahájil garant konference a současný primář Otorinolaryngologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Karel Sláma mladší, který představil lékařské kapacity v daném oboru nejen z tuzemska, ale také ze zahraničí. Úlohu chirurgické léčby v zemi, kde je primární léčbou radiochemoterapie, prezentoval Jan Vokurka pracující v Norrland University Hospital ve Švédsku.

Zakladatel konference „Slámův den ORL“ Karel Sláma starší je uznávaným odborníkem a čestným členem společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii hlavy a krku a členem Akreditační komise MZ ČR pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti – pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí a přímými přenosy operací z operačních sálů do výukových místností. Nelze pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po doktoru Slámovi latinsky nazvaná „stipula“.

TZ ÚK

Komentáře nejsou povoleny